Voorstelling

Er wordt werd geëxperimenteerd met wormenbakken en compostvaten

 

Ontwikkelingshelpers en landbouwspecialisten uit de hele wereld

kwamen er hun ervaringen met compost uitwisselen. Compost en humus kunnen

wereldwijd immers een belangrijke bijdrage leveren aan de bestrijding van

droogte en wind- en watererosie.

 

 

Als bezoeker kan u bij ons terecht voor:

 

* Een rondleiding doorheen het bezoekerscentrum waarbij uitvoerig

uitleg gegeven wordt over alles wat je je bij compost kan voorstellen.

 

* Je kan de afbraakorganismen van dichtbij bekijken en krijg je

uitleg over de mogelijke toepassingen van compost.

 

* Je verneemt er meer over andere vormen van afvalvoorkoming in de

tuin: versnipperd snoeihout als bodembedekking, ecologisch gazonbeheer,

nuttig gebruik van grof snoeihout en nog veel meer.

 

 

 

Voorstelling van het Comité Jean Pain vzw 

Het Comité Jean Pain vzw is opgericht in 1978. De hoofddoelstelling was toen

het bekendmaken van de zogenaamde "Methodes Jean Pain"(hier een hyperlink

maken met de pagina 'methode J. Pain), een techniek om hak- en snoeihout om

te zetten in waardevolle compost.

 

In de loop der jaren werd het bezoekerscentrum van het Comité Jean Pain vzw

de ontmoetingsplaats bij uitstek van ieder die met het verwerken van resten

uit tuin en keuken materie bezig is was.

 

 

 

Onze bijzondere aandacht gaat tevens naar de studenten uit het land- en tuinbouwonderwijs. Actuele onderwerpen zoals groenafvalverwerking, compostgebruik, mulchen met snippers, komen ruimschoots aan bod.

 

Studenten die over deze onderwerpen een eindwerk maken zijnaltijd welkom.

 

 

In een sensibiliseringscampagne rond thuiscomposteren moet de aandacht zeker gaan naar de scholen. Het Comité Jean Pain verzorgt korte praktische doe-lessen (ongeveer 2 lesuren) voor de leerlingen. Onderwerpen die daarbij op praktische wijze aan bod komen zijn :

 

¨ samenstelling van huishoudelijk afval

 

¨ afval scheiden aan de bron,

 

¨ afbraakorganismen en bodemleven,

 

¨ opstarten van wormenkweekbak,

 

¨ zeven en gebruik van compost,

 

¨ ander nuttig gebruik van organische reststoffen in

de tuin.

 

Kinderen ontdekken wat organisch afval en composteren is.

 

 

 

Info voor scholen

THUISCOMPOSTEREN

 

Composteren is een biologisch proces dat, zo het correct wordt uitgevoerd,

geen hinder veroorzaakt door kwalijke geuren of door het lokken van ongedierte.

 

Het is de meest ecologische en economische verantwoorde verwerkingswijze voor het keuken- en tuinafval dat de helft uitmaakt van ons huishoudelijk afval.

 

Op de demonstratieplaats voor thuiscomposteren kan u zien, voelen en ruiken wat composteren in een vat, een bak of in een wormenbak precies inhoudt.

 

Voor kandidaat compostmeesters, milieuambtenaren, leerkrachten, enz. geeft het Comité Jean Pain rondleidingen, workshops en cursussen met theoretische en praktische sessies over thuiscomposteren.

 

U kan een spreker uitnodigen voor een voordracht over thuiscomposteren in uw gemeente of vereniging. Ook voor een kleine informatiestand over thuiscomposteren kan u bij het Comité Jean Pain terecht.

 

Bezoekerscentrum

Holle Eikstraat 34 - 1840 Londerzeel

© cjp