Voorstelling


Voorstelling van het Comité Jean Pain vzw 

Er wordt geëxperimenteerd met wormenbakken en compostvaten


Ontwikkelingshelpers en landbouwspecialisten uit de hele wereld

kwamen er hun ervaringen met compost uitwisselen. Compost en humus kunnen

wereldwijd immers een belangrijke bijdrage leveren aan de bestrijding van

droogte, wind- en watererosie.Als bezoeker kan u bij ons terecht voor:


  • een rondleiding doorheen het bezoekerscentrum waarbij uitvoerig

          uitleg gegeven wordt over alles wat je je bij compost kan voorstellen


  • je kan de afbraakorganismen van dichtbij bekijken en krijg je

          uitleg over de mogelijke toepassingen van compost


  • je verneemt er meer over andere vormen van afvalvoorkoming in de

          tuin: versnipperd snoeihout als bodembedekking, ecologisch gazonbeheer,

          nuttig gebruik van grof snoeihout en nog veel meer
Thuiscomposteren


Composteren is een biologisch proces dat, zo het correct wordt uitgevoerd,

geen hinder veroorzaakt door kwalijke geuren te verspreiden of door het lokken van ongedierte.


Het is de meest ecologische en economische verantwoorde verwerkingswijze voor het keuken- en tuinafval dat de helft uitmaakt van ons huishoudelijk afval.


Op de demonstratieplaats voor thuiscomposteren kan u zien, voelen en ruiken wat composteren in een vat, een bak of in een wormenbak precies inhoudt.


Voor kandidaat compostmeesters, milieuambtenaren, leerkrachten, enz. geeft het Comité Jean Pain rondleidingen, workshops en cursussen met theoretische en praktische sessies over thuiscomposteren.


U kan een spreker uitnodigen voor een voordracht over thuiscomposteren in uw gemeente of vereniging. Ook voor een kleine informatiestand over thuiscomposteren kan u bij het Comité Jean Pain terecht.


Info voor scholen

In een sensibiliseringscampagne rond thuiscomposteren moet de aandacht zeker gaan naar de scholen. Het Comité Jean Pain verzorgt korte praktische doe-lessen (ongeveer 2 lesuren) voor de leerlingen. Onderwerpen die daarbij op praktische wijze aan bod komen zijn :


  • samenstelling van huishoudelijk afval


  • afval scheiden aan de bron


  • afbraakorganismen en bodemleven


  • opstarten van wormenkweekbak


  • zeven en gebruik van compost


  • ander nuttig gebruik van organische reststoffen in de tuin


Kinderen ontdekken wat organisch afval en composteren is.
Onze bijzondere aandacht gaat tevens naar de studenten uit het land- en tuinbouwonderwijs. Actuele onderwerpen zoals groenafvalverwerking, compostgebruik en mulchen met snippers komen ruimschoots aan bod.


Studenten die over deze onderwerpen een eindwerk maken zijn altijd welkom.