sponsors

Sponsors
   Het CJP vzw is een onafhankelijk, niet gouvernementele organisatie die voor een belangrijk deel draait op vrijwilligerswerk. Alhoewel een aantal van onze activiteiten door de overheid gefinancierd worden, zou de werking van deze vereniging  onmogelijk zijn zonder uw financiële bijdrage. Door ons een bezoek te brengen, door  u steunend lid te maken of door deel te nemen aan een van onze workshops of stages, helpt u ons bij de verdere uitbouw van dit bezoekerscentrum. Waarvoor onze dank.


www.krinkels.be

Onderhoud van openbare privé-ruimtes, vegetatieonderhoud langs waterwegen, boomonderzoek, bestrijding eikenprocessierups, groene daken...


www.horta.org

Uw partner voor tuin en dier


www.gamma-belgie.be

Doe-het-zelf

Molenstraat 7 - 1840 Londerzeel


www.vasteplant.be

Vaste plantenkwekerij


www.jobeau.eu

great in nature


www.vivara.be


www.ecoflora.be


www.castanea.be


Viking Tuingereedschap


Dockx Tuingereedschap

Bosch Tuingereedschap

Eliet hakselaaars

ECO-oh!

Betafence Afsluitingen