Grote bomen en pergola's

"Grote bomen en pergola's"


 

Meer over klimaatbomen


Bomen zijn een antwoord op de effecten van klimaatverandering in de stad. Door de juiste soorten goed aan te planten, beperken we hittestress, langdurige droogte en wateroverlast. Bomen leveren een belangrijke bijdrage aan het leefklimaat en de biodiversiteit in de stad. Door CO2 op te nemen en fijnstof te filteren, zuiveren ze de lucht. Door hun schaduw, maar vooral door verdamping zorgen bomen voor verkoeling…
Anderzijds hebben de extreme weersomstandigheden ongetwijfeld invloed op onze bomen en planten. In onze tuinen en parken zijn de gevolgen daarvan reeds duidelijk waar te nemen. Jonge planten verdrogen onder het gebrek aan water. De hitte op de stammen, soms tot boven de 40°C leidt tot schorsbrand. Knoppen en bloemen bevriezen dan weer door het vroege uitlopen. De ziekte en plaagdruk is recentelijk verstoord door verschuiving van de natuurlijke vijanden. Hevige onweders en stortbuien doen dan weer straten vollopen en bomen staan dagenlang onder water. Een antwoord hierop zijn klimaatbomen, boomsoorten waarvan uit onderzoek en ervaring vastgesteld is dat deze bestand zijn tegen de toekomst en extremer klimaat.

Een lijst met klimaatbomen vind je op volgende website:


Meer bomen en boomsoorten voor ons klimaat | Green Cities (thegreencities.eu)