Infiltratiebed of wadi

"Infiltratiebed of wadi"

 

 

Meer over de werking van een wadi


Een infiltratiebed of wadi in de tuin kan regenwater bergen na een hevige bui. Regenwater kan vanuit de regenpijp of vanop het terras afstromen naar het infiltratiebed. Hier kan het water langzaam infiltreren of wegzakken in de bodem. Er moet voldoende ruimte zijn voor een groot watervolume en een overloop naar een nabij gelegen sloot of regenwaterbuis.

Het eenvoudigste systeem is een kleine beplante sloot of kom die tijdelijk regenwater vasthoudt, transporteert en infiltreert. Droge zandgrond laat makkelijk water door en is uitermate geschikt om het water direct te infiltreren.

Een meer technische toepassing van een wadi (Water Afvoer Drainage Infiltratie) is een met grind en zand gevulde greppel of sloot, die water zowel kan vasthouden als infiltreren. Een wadi heeft een beplante bovenlaag met doorlaatbare bodem. Onder deze laag bevindt zich een koffer die gevuld kan zijn met grind, lavasteen of gebakken kleikorrels. Deze materialen hebben veel tussenruimte waardoor het regenwater gebufferd kan worden en infiltreren. Om dichtslibben en doorworteling te vermijden, worden het grind, lavasteen of gebakken kleikorrels ingepakt in geotextiel.


Voor meer informatie: Maak een infiltratiegracht of wadi | Blauw Groen Vlaanderen