Hagen

"Hagen"

 

 


Meer over microklimaat


Hagen zijn lijnvormige elementen in het landschap of de tuin. Ze zorgen voor structuur en delen je tuin op in verschillende kamers. De hoogte en de breedte van een haag bepaal je zelf door te snoeien en is afhankelijk van de beschikbare ruimte. Een geschoren haag is 0,5 tot 1 m breed, een bloesemheg 1-3 m en een houtkant 3 m en meer.

Hagen hebben hun eigen microklimaat en bieden bescherming tegen verschillende weersomstandigheden. Ze bieden een natuurlijke bescherming tegen regen, wind en zon. Tuinen die omringd zijn door hagen, worden minder aan de wind blootgesteld. Het wordt er warmer en er is minder verdamping. Door hun wortelgestel verminderen hagen het afspoelen van regenwater op hellingen en leggen ze de grond vast. Zo bestrijden ze erosie. Ook verbeteren sommige soorten de bodem door hun afgevallen bladeren. Vochtminnende soorten zijn dan weer ideaal voor het waterbeheer op natte gronden.

Wanneer hagen in bloei en bes kunnen komen, hebben ze een extra waarde voor de natuur. Hoe breder de haag en hoe meer variatie in plantensoorten, hoe hoger de natuurwaarde. Veel planten- en diersoorten vinden in hagen, heggen en houtkanten een geschikt leefgebied. Het valt daarbij op dat veel van deze soorten kenmerkend zijn voor bossen en bosranden. Je vindt er insecten, slakken, spinnen, bessenetende en insectenetende vogels, egels, muizen… Ook rovers gaan er op zoek naar prooien.


Voor meer informatie:

RG_hagen_brochure_021.pdf (regionalelandschappen.be)

Haag en heg | Ecopedia